2. epizode. Viesturs Ķerus “Meža meitene Maija”

2. epizode

Viesturs Ķerus ''Meža meitene Maija''

Kas kopīgs literatūrai un ornitoloģijai jeb zinātnei par putniem? Gan ornitologiem, gan rakstniekiem jāprot uzmanīgi vērot dabu un pierakstīt tā, lai citi saprot.

Raidījumā “Literatūre / Sākumskola” otrajā epizodē Talsu 2. vidusskolas bērni dodas ekspedīcijā gar Mārupīti, kuru grāmatā “Meža meitene Maija” ir aprakstījis ornitologs un rakstnieks Viesturs Ķerus. Skolēni vēro Pārdaugavas dabu un putnus, kā arī mācās redzēto uzrakstīt kā grāmatās.

Pēc katras no “Literatūre / Sākumskola”  epizodēm publicējam raidījuma ierakstu, metodisko materiālu ar uzdevumiem, kā arī raidījumā iesaistīto projekta skolu pedagogu pieredzes stāstus.

Metodiskais materiāls ar uzdevumiem

Mācību papildmateriāli (uzdevumu lapas)

Uzdevumu lapas paredzētas izmantošanai gan mācību iestādēs, gan mājās – lasītprasmes veicināšanai un mūsdienu latviešu bērnu grāmatu un to autoru iepazīšanai.

Ceļvedis skolotājam

Materiāls ir veidots ar mērķi veicināt un attīstīt 1.-6. klašu skolēnu lasītprasmi, par pamatu ņemot mūsdienu latviešu autoru darbus.

Pedagoga pieredzes stāsts

Kas ir izcils skolotājs? Kā ikdienā tikt galā ar spriedzi un kas kompensē grūtos brīžus un kādi ir izaicinājumi, ar kuriem pedagoģiskajā darbā nākas sastapties?

Par šiem un daudziem citiem jautājumiem savā pieredzes stāstā dalās raidījuma epizodē iesaistīto Talsu 2. vidusskolas skolēnu skolotāja Sanita Zvejniece.

Projekts “Literatūre/Sākumskola” top sadarbojoties Valsts Izglītības satura centram ar VFS Films un Latvijas Televīziju. Projekts īstenots Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.
Paldies par atbalstu raidījuma epizodes tapšanā: E. Gulbja laboratorijai.