11. nodarbība: projekts “Saliktas loģiskās izteiksmes”

11. nodarbība

Projekts ''Saliktas loģiskās izteiksmes''

Šajā nodarbībā skolēni iemācīsies veidot sarežģītas loģiskās izteiksmes, kā arī apgūs jaunus spēļu veidošanā noderīgus paņēmienus. Nodarbībā būs jāizmanto mainīgie, cikli, sazarojumi, nejaušu skaitļu ģenerators un dublikāti.

Skolotājus aicinām iepazīties ar metodisko materiālu, kas nodarbības laikā kalpos kā ceļvedis materiāla apgūšanai.