Pieredzes stāsti

Talantīgi pedagogi stāsta personīgo pieredzi. Katrā stāstā ir fiksēts īpašais “stāstītāja”
redzējums. Kopumā vērtējot, visi stāsti konkrētajā laikposmā kļūst par pedagoģiskā
mantojuma daļu, un tie var iedvesmot un ikvienu aicināt doties uz priekšu.

Ilgonis Vilks

Fizika

Ilze Vītola

Vizuālā māksla

Juris Škuškovniks

Matemātika

Gaļina Koreņeva

Bioloģija

Valdis Klišāns

Vēsture

Ginta Pālena

Vācu valoda

Līga Nēliusa

Sākumskola

Modris Balodis

Mājturība

Agnese Freiberga

Ķīmija

Antra Jankava

Mūzika

Jolanta Tutere

Angļu valoda

Normunds Svētiņš

Datorika

Pēteris Krastiņš

Sports

Sandra Burve

Latviešu valoda