Talanta attīstība

Ekspertu komanda

Grupas vadītāja Anita Skalberga

Ilze Vītola

Inese Lapsiņa

Sandra Pallo

Ints Eidiņš

Kintija Blumentāle

Ieva Bārdiņa

Raitis Vulfs

Žanis Timšāns