6. epizode. Rasa Bugavičute-Pēce “Mans vārds ir Klimpa, un man patīk viss”

6. epizode

Rasa Bugavičute-Pēce ''Mans vārds ir Klimpa, un man patīk viss''

Raidījuma “Literatūre / Sākumskola” sestajā sērijā rakstniece Rasa Bugavičute-Pēce aiz teātra aizkariem satiek Liepājas Centra sākumskolas bērnus. Tur notiek pārvērtības, lai skolēni nokļūtu starp grāmatas iemītniekiem. “Mans vārds ir Klimpa, un man patīk viss” grāmatas pasaulē vēl neuzrakstīti notikumi!

Pēc katras no “Literatūre / Sākumskola”  epizodēm publicējam raidījuma ierakstu, metodisko materiālu ar uzdevumiem, kā arī raidījumā iesaistīto projekta skolu pedagogu pieredzes stāstus.

Metodiskais materiāls ar uzdevumiem

Mācību papildmateriāli (uzdevumu lapas)

Uzdevumu lapas paredzētas izmantošanai gan mācību iestādēs, gan mājās – lasītprasmes veicināšanai un mūsdienu latviešu bērnu grāmatu un to autoru iepazīšanai.

Ceļvedis skolotājam

Materiāls ir veidots ar mērķi veicināt un attīstīt 1.-6. klašu skolēnu lasītprasmi, par pamatu ņemot mūsdienu latviešu autoru darbus.

Pedagoga pieredzes stāsts

Kā veicināt lasītpramses veicināšanu mūsdienās? Kā pedagogam un vecākiem veiksmīgi līdzdarboties un kas ir izcils skolotājs?

Par šiem un daudziem citiem jautājumiem savā pieredzes stāstā dalās raidījuma epizodē iesaistīto Liepājas Centra sākumskolas skolēnu skolotāja Dana Krētaine.

Projekts “Literatūre/Sākumskola” top sadarbojoties Valsts Izglītības satura centram ar VFS Films un Latvijas Televīziju. Projekts īstenots Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.
Paldies par atbalstu raidījuma epizodes tapšanā: E. Gulbja laboratorijai.