Image Alt

Programmēšana

Nodarbības

Jebkurā mācību priekšmetā skolēnu spēja izmantot digitālās tehnoloģijas mācību uzdevumu veikšanai ir atkarīga no prasmes ievadīt tekstu. Ir būtiski, lai skolēni regulāri vingrinātu pareizu teksta ievades prasmi.