Trešā nodarbība: spēle “Nevīžīgais pērtiķēns”

Trešā nodarbība

Spēle «Nevīžīgais pērtiķēns»

Uzdevuma skaidrojums
Uzdevuma risinājums
Jebkurā mācību priekšmetā skolēnu spēja izmantot digitālās tehnoloģijas mācību uzdevumu veikšanai ir atkarīga no prasmes ievadīt tekstu. Ir būtiski, lai skolēni regulāri vingrinātu pareizu teksta ievades prasmi. 
Šajā tematā skolēni apgūs prasmi datorā ievadīt tekstu, izmantojot tastatūru. Skolēni apgūs, kā ievadīt dažādas rakstzīmes – lielos un mazos burtus, ciparus, burtus ar mīkstinājuma zīmēm un garumzīmēm, pieturzīmes un citus uz tastatūras redzamus simbolus.