15. nodarbība: projekts “Skaņas bloki”

15. nodarbība

Projekts ''Skaņas bloki''

Šajā nodarbībā skolēniem būs jāizmanto gan iekļautie cikli, gan iekļautie sazarojumi, gan saliktas loģiskās izteiksmes.

Skolotājus aicinām iepazīties ar metodisko materiālu, kas nodarbības laikā kalpos kā ceļvedis materiāla apgūšanai.