2. nodarbība: projekts “Balons gaisā”

2. nodarbība

Projekts ''Balons gaisā''

Šajā video nodarbībā skolēni apgūst programmēšanas otro pamatelementu – sazarojumu. Nodarbībā būs jāizmanto zināšanas par cikliskiem algoritmiem. Kā arī noderēs prasme projektam pievienot gariņu un veidot programmas skriptu.

Skolēni apgūs jēdzienu “sazarojums” un iemācīsies veidot gan vienkāršas, gan saliktas loģiskās izteiksmes. Skolēni uzzinās, kas ir koordinātu plakne un kā to izmantot programmās, lai mainītu objekta novietojumu telpā. Skolēni apgūs arī pamatiemaņas vektorgrafikas attēlu veidošanā.

Skolotājus aicinām iepazīties ar metodisko materiālu, kas nodarbības laikā kalpos kā ceļvedis materiāla apgūšanai.