1. epizode. Luīze Pastore “Pēdējais ķēniņš”

1. epizode

Luīze Pastore ''Pēdējais ķēniņš''

Lai gan rakstnieces Luīzes Pastores grāmatā “Pēdējais ķēniņš” bērnu meklētais mākslinieks Voldemārs Irbe jeb Irbīte dzīvoja tieši pirms 100 gadiem, iespējams, arī mūsdienās pastāv tādi “irbītes”, par kuriem mēs, savās ikdienas gaitās dodoties, pat nenojaušam.

Mežciema pamatskolas 4. klases bērni un cīsiņsuns Komats kopā ar Martu Selecku un Gustavu Terzenu raidījuma “Literatūre / Sākumskola” epizodē dodas pa mūsdienu “irbīšu” iestaigātajām takām un pilda detektīvuzdevumus, lai atrastu Lastādiju.

Pēc katras no “Literatūre / Sākumskola”  epizodēm publicējam raidījuma ierakstu, metodisko materiālu ar uzdevumiem, kā arī raidījumā iesaistīto projekta skolu pedagogu pieredzes stāstus.

Metodiskais materiāls ar uzdevumiem

Mācību papildmateriāli (uzdevumu lapas)

Uzdevumu lapas paredzētas izmantošanai gan mācību iestādēs, gan mājās – lasītprasmes veicināšanai un mūsdienu latviešu bērnu grāmatu un to autoru iepazīšanai.

Ceļvedis skolotājam

Materiāls ir veidots ar mērķi veicināt un attīstīt 1.-6. klašu skolēnu lasītprasmi, par pamatu ņemot mūsdienu latviešu autoru darbus.

Pedagoga pieredzes stāsts

Kas ir izcila izglītība? Kādi ir pedagoga lielākie izaicinājumi attālināto mācību laikā? Kāpēc bērnam ir jālasa un kā veicināt to, lai bērns ne tikai lasa, bet arī izprot izlasīto?

Par šiem un daudziem citiem jautājumiem savā pieredzes stāstā dalās raidījuma epizodē iesaistīto Mežciema pamatskolas skolēnu skolotāja Kitija Liepa.

Projekts “Literatūre/Sākumskola” top sadarbojoties Valsts Izglītības satura centram ar VFS Films un Latvijas Televīziju. Projekts īstenots Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.
Paldies par atbalstu raidījuma epizodes tapšanā: izdevniecībai “Neputns” un E. Gulbja laboratorijai.