9. epizode. Lauris Gundars ”Sveiks, Vali!”

9. epizode

Lauris Gundars ''Sveiks, Vali!''

Grāmatas “Sveiks, Vali!” autors Lauris Gundars kopā ar pētnieku grupu no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas “Literatūre / Sākumskola” devītajā epizodē pēta sveicināšanās paradumus gan Latvijas pusē, gan Igaunijas pusē. Kā atņemt sveicienus un dot sveicienus?

Pēc katras no “Literatūre / Sākumskola”  epizodēm publicējam raidījuma ierakstu, metodisko materiālu ar uzdevumiem, kā arī raidījumā iesaistīto projekta skolu pedagogu pieredzes stāstus.

Metodiskais materiāls ar uzdevumiem

Mācību papildmateriāli (uzdevumu lapas)

Uzdevumu lapas paredzētas izmantošanai gan mācību iestādēs, gan mājās – lasītprasmes veicināšanai un mūsdienu latviešu bērnu grāmatu un to autoru iepazīšanai.

Ceļvedis skolotājam

Materiāls ir veidots ar mērķi veicināt un attīstīt 1.-6. klašu skolēnu lasītprasmi, par pamatu ņemot mūsdienu latviešu autoru darbus.

Pedagoga pieredzes stāsts

Kas pedagogam ir laba diena skolā? Ar kādiem izaicinājumiem attālināto mācību laikā nākas saskarties un kāpēc bērniem ir jālasa?

Par šiem un daudziem citiem jautājumiem savā pieredzes stāstā dalās raidījuma epizodē iesaistīto Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēnu skolotāja Dace Januševska.

Projekts “Literatūre/Sākumskola” top sadarbojoties Valsts Izglītības satura centram ar VFS Films un Latvijas Televīziju. Projekts īstenots Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.
Paldies par atbalstu raidījuma epizodes tapšanā: E. Gulbja laboratorijai.