Image Alt

Literatūre / Sākumskola

Projekts “Literatūre / Sākumskola” ir izglītojoša spēle, kas 1. – 6. klašu bērnus ieved 12 mūsdienu latviešu autoru grāmatu pasaulēs. Līdz ar raidījumu katrai no tā epizodēm sagatavots metodiskais materiāls – darba lapas ar uzdevumiem skolēniem un ceļvedis pedagogiem. Projekta materiāls izmantojams kā palīglīdzeklis mācībām skolā – gan klātienē, gan attālināti.
Šajā sadaļā ir publicētas 12 raidījuma “Literatūre / Sākumskola” sērijas, to metodiskie materiāli, kā arī raidījumā iesaistīto projekta skolu pedagogu pieredzes stāsti.
Projekts “Literatūre/Sākumskola” tapis Valsts Izglītības satura centram sadarbojoties ar VFS Films un Latvijas Televīziju. Projekts īstenots Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.