Image Alt

Pirmsskolas uzdevumi

Pirmsskolas uzdevumi
1. klases aktivitātes
2. - 3. klases aktivitātes
4. - 6. klases aktivitātes
7. - 9. klases aktivitātes

Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes veicināšanai pirmsskolā

Nozīmīga loma pirmsskolā ierādāma bērna vārdu krājuma paplašināšanai un sākotnējā priekšstata radīšanai par lasīšanu kā jēgpilnu un aizraujošu darbību. Lasītprasme attīstāma veselumā ar rakstītprasmi. Pirmsskolā būtiski radīt izpratni par skaņas un burta saikni, piedāvājot tos iepazīt lielākā veselumā – vārdā, teikumā, tekstā. Lai bērns iemācītos lasīt un rakstīt, liela nozīme piešķirama klausīšanās prasmes un runas prasmes attīstīšanai. Izstrādātajās darblapās tāpēc iekļauti nosacījumi audio, īsas vizuālas norādes,

kas ļauj bērnam, strādājot pārī ar vienaudzi, ar minimālu pieaugušā atbalstu mācīties mērķtiecīgi klausīties, runāt, lasīt un rakstīt.

Uzdevumi paredzēti vārdu krājuma paplašināšanai ar priekšmetu, dzīvu būtņu, darbību, krāsu nosaukumiem. Pirmo priekšstatu par literatūras lasīšanu ar noteiktu nolūku sniedz mīklas, pasakas, mīklupanti, stāsti, dzejoļi. Uzdevumu kopas lasītprasmes veicināšanai pirmsskolā izvēlēto mācību saturu pamato

apsvērums izstrādāt tādus uzdevumus lasītprasmes veicināšanai pirmsskolā, kas būtu saistošs jaunās mācību satura reformas kontekstā.

Slīprakstā izcelts sasniedzamais rezultāts un īss komentārs par sasniedzamo rezultātu.

lasit

I pakāpe

Mācību saturs: priekšmetu, dzīvu būtņu nosaukumi, skaņa, vārds, priekšstats par burtu.

Atkārto biežāk dzirdētas skaņas, īsus vārdus, skatās grāmatas, nosauc sev pazīstamus priekšmetus, dzīvas būtnes, darbības. Runā īsos teikumos.

lasit

II pakāpe

Mācību saturs: Vārdu krājuma paplašināšana ar jauniem vārdiem. Priekšmetu, dzīvu būtņu, darbību nosaukumi. Skaņa un burts vārda sākumā. Divskaņi vārdā. Vārda nozīme teikumā. Informācijas saklausīšana tekstā. Ilustrācijas un teksta saistība. Runas intonācija. Stāstījuma veidošana.

Mācās rīkoties atbilstoši vienkāršām vizuālām norādēm. Saklausa sev interesējošu informāciju runā un pauž savu attieksmi pret to. Saklausa un mācās atšķirt runas intonācijas. Saklausa un nosauc vārdā pirmo skaņu. Pazīst sev nozīmīgus burtus. Atdarina lasīšanu. Atkārto un sāk lietot jaunus vārdus. Nosauc sev pazīstamus priekšmetus, dzīvas būtnes, darbības.

lasit

Pirmsskolas III pakāpe

Mācību saturs: Priekšmetu, dzīvu būtņu nosaukumi. Skaņa, vārds. Priekšstats par burtu. Stāstīšana par attēlu.

Saklausa teksta saturu. Saklausa vienkāršu informāciju, pazīstamus vārdus runā vai īsā tekstā. Saklausa un nosauc skaņas īsā vārdā. Saklausa garos patskaņus. Pazīst sev nozīmīgus burtus. Lasa un saprot īsus, sev nozīmīgus vārdus. Veido secīgu stāstījumu par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto. Izsaka domu, skaidro viedokli. Nodod informāciju citiem.

Uzdevumi

Uzdevumi sakārtoti trīs kategorijās, spiediet uz nosaukuma, lai šķirotu pēc kategorijas.

  • Visi
  • 1. pakāpe
  • 2. pakāpe
  • 3. pakāpe