Rezumēšana

3. aktivitāte 7. - 9. klase

Rezumēšanas aktivitātē labāk, ja teksts pirms lasīšanas ir attiecīgi sadalīts fragmentos. Skolēni apgūst prasmi noteikt balsta vārdus tekstā, kā arī formulēt izlasītā fragmenta galveno domu, ievērojot pareizas lasīšanas nosacījumus.

Sasniedzamie rezultāti

Pēta tekstu lasīšanas procesā.

Izmanto atslēgvārdu noteikšanas paņēmienus un zināšanas par teksta vizuālā noformējuma līdzekļiem, lai interpretētu un novērtētu tekstu un tā galveno domu.

Prot no tekstā iegūtās informācijas atlasīt nepieciešamo.

Ievēro rakstītāja kultūru digitālajā vidē.

Veidojot tekstu, ievēro latviešu valodas pareizrakstības normas.

Vērtē rezumēšanas prasmes kvalitāti.

Nodarbības gaita: pirmais tekstu lasīt uzsāk lasītājs, kuram ir augstāks lasītprasmes līmenis (skolotājs jau iepriekš norāda, kurš no pāra būs pirmais lasītājs). Katram skolēnam ir sava loma. Punktus iegūst par balstvārdu nosaukšanu un rezumējuma formulēšanu, nevis par pareizu lasīšanu.

Lasīšana

Skaidri un ar izpratni lasa saturu...

Atstāstīšana

Konspektīvi atstāsta tekstu...

Prognozēšana

Salīdzina un izsaka satura prognozes...

Rezumēšanas uzdevumi

  • Visi
  • 7. klase
  • 8. klase
  • 9. klase