Prognozēšana

4. aktivitāte 7. - 9. klase

Prognozēšanas aktivitātē skolēni turpina lasīt pareizi, izprotot lasītā teksta galveno domu, apkopojot un analizējot tekstu, mācās , pamatojoties uz lasīto, izteikt prognozi turpmākai notikumu gaitai. Teksts pirms lasīšanas tiek sadalīts fragmentos – pieturas punktos.

Sasniedzamie rezultāti

Salīdzina izlasīto ar iepriekš zināmo un izsaka satura prognozes.

Mācās analizēt un novērtēt lasīto tekstu.

Ievēro rakstītāja kultūru digitālajā vidē.

Mācās rediģēt un pilnīgot tekstu, izvēloties atbilstošu leksiku.

Veidojot tekstu, ievēro latviešu valodas pareizrakstības normas.

Vērtē prognozēšanas prasmes kvalitāti.

Nodarbības gaita: pirmais tekstu lasīt uzsāk lasītājs, kuram ir augstāks lasītprasmes līmenis (skolotājs jau iepriekš norāda, kurš no pāra būs pirmais lasītājs). Katram skolēnam ir sava loma. Punktus iegūst par prognozes izteikšanu.

Lasīšana

Skaidri un ar izpratni lasa saturu...

Atstāstīšana

Konspektīvi atstāsta tekstu...

Rezumēšana

Pēta tekstu lasīšanas procesā...

Prognozēšanas uzdevumi

  • Visi
  • 7. klase
  • 8. klase
  • 9. klase