Lasīšana

1. aktivitāte 7. - 9. klase

Šajā aktivitātē skolēni trenējas raiti un pareizi lasīt, kā arī prasmi saklausīt un noteikt kļūdas savā un vienaudžu lasījumā.

Sasniedzamie rezultāti

Skaidri un ar izpratni lasa satura, uzbūves un žanru ziņā atšķirīgus tekstus, saskatot valodas lietojuma būtiskākās īpatnības.

Vērtē lasīšanas prasmes kvalitāti.

Nodarbības gaita: pirmais tekstu lasīt uzsāk lasītājs, kuram ir augstāks lasītprasmes līmenis (skolotājs jau iepriekš norāda, kurš no pāra būs pirmais lasītājs). Katram skolēnam ir sava loma. Punktus iegūst par pareizu lasīšanu.

Atstāstīšana

Konspektīvi atstāsta tekstu...

Rezumēšana

Pēta tekstu lasīšanas procesā...

Prognozēšana

Salīdzina un izsaka satura prognozes...

Lasīšanas aktivitātes

  • Visi
  • 7. klase
  • 8. klase
  • 9. klase
vainagdzerve