Image Alt

7. – 9. klases aktivitātes

Pirmsskolas uzdevumi
1. klases aktivitātes
2. - 3. klases aktivitātes
4. - 6. klases aktivitātes
7. - 9. klases aktivitātes

Aktivitātes

Lasīšana

7. - 9. klase | Skaidri un ar izpratni lasa saturu...

Atstāstīšana

7. - 9. klase | Konspektīvi atstāsta tekstu...

Rezumēšana

7. - 9. klase | Pēta tekstu lasīšanas procesā...

Prognozēšana

7. - 9. klase | Salīdzina un izsaka satura prognozes...

7. – 9. klases posmā VIMALA metodika tiek īstenota četrās aktivitātēs:

lasīšana pārī;

atstāstīšana;

rezumēšana;

prognozēšana.

Lasītprasmes attīstības uzdevumus skolēni veic trīs reizes nedēļā (aptuveni 40 minūtes), katrai aktivitātei veltot aptuveni 15 – 18 minūtes.

Sākumā aktivitātes izmēģina latviešu valodas stundās, taču iespējams to īstenot arī citos mācību priekšmetos:

latviešu kā otrās valodas mācību stundās;

svešvalodas stundās;

mazākumtautību dzimtās valodas stundās;

dabaszinību stundās;

sociālo zinību stundās;

matemātikas stundās…

latviešu valodas un literatūras stundās

Aktivitāte

 

Sasniedzamais rezultāts

 

Lasīšana pārī
 • Skaidri un ar izpratni lasa satura, uzbūves un žanru ziņā atšķirīgus tekstus, saskatot valodas lietojuma būtiskākās īpatnības.
 • Vērtē lasīšanas prasmes kvalitāti.
Atstāstīšana
 • Konspektīvi atstāsta tekstu.
 • Izvēlas mērķim atbilstošu teksta informācijas apstrādes un strukturēšanas veidu.
 • Saskata un salīdzina sakarības, notikumu secību, cēloņus un sekas.
 • Vērtē atstāstīšanas prasmes kvalitāti.
Rezumēšana
 • Pēta tekstu lasīšanas procesā. Izmanto atslēgvārdu noteikšanas paņēmienus un zināšanas par teksta vizuālā noformējuma līdzekļiem, lai interpretētu un novērtētu tekstu un tā galveno domu.
 • Prot no tekstā iegūtās informācijas atlasīt nepieciešamo.
 • Ievēro rakstītāja kultūru digitālajā vidē.
 • Veidojot tekstu, ievēro latviešu valodas pareizrakstības normas.
 • Vērtē rezumēšanas prasmes kvalitāti.
Prognozēšana
 • Salīdzina izlasīto ar iepriekš zināmo un izsaka satura prognozes.
 • Mācās analizēt un novērtēt lasīto tekstu.
 • Ievēro rakstītāja kultūru digitālajā vidē.
 • Mācās rediģēt un pilnīgot tekstu, izvēloties atbilstošu leksiku.
 • Veidojot tekstu, ievēro latviešu valodas pareizrakstības normas.
 • Vērtē prognozēšanas prasmes kvalitāti.