Rezumēšana

3. aktivitāte 4. - 6. klasei

Rezumēšanas aktivitātē labāk, ja teksts pirms lasīšanas ir attiecīgi sadalīts fragmentos. Skolēni apgūst prasmi noteikt balsta vārdus tekstā, kā arī formulēt izlasītā fragmenta galveno domu, ievērojot pareizas lasīšanas nosacījumus.

Sasniedzamie rezultāti

Literārā un informatīvā tekstā atrod atslēgas vārdus, nosaka teksta tematu, galveno domu.

Nodarbības gaita: pirmais tekstu lasīt uzsāk lasītājs, kuram ir augstāks lasītprasmes līmenis (skolotājs jau iepriekš norāda, kurš no pāra būs pirmais lasītājs). Katram skolēnam ir sava loma. Punktus iegūst par balstvārdu nosaukšanu un rezumējuma formulēšanu, nevis par pareizu lasīšanu.

Lasīšana

Skaidri un ar izpratni lasa saturu...

Atstāstīšana

Konspektīvi atstāsta tekstu...

Prognozēšana

Salīdzina un izsaka satura prognozes...

Rezumēšanas uzdevumi

  • Visi
  • 4. klase
  • 5. klase
  • 6. klase
Zaķis
Princese