Image Alt

4. – 6. klases aktivitātes

Pirmsskolas uzdevumi
1. klases aktivitātes
2. - 3. klases aktivitātes
4. - 6. klases aktivitātes
7. - 9. klases aktivitātes

Aktivitātes

Lasīšana

4. - 6. klase | Skaidri un ar izpratni lasa saturu...

Atstāstīšana

4. - 6. klase | Konspektīvi atstāsta tekstu...

Rezumēšana

4.-6. klase | Pēta tekstu lasīšanas procesā...

Prognozēšana

4. - 6. klase | Salīdzina un izsaka satura prognozes...

Šajā posmā VIMALA aktivitātes tiek īstenotas trijās aktivitātēs: lasīšana pārī, atstāstīšana, rezumēšana un prognozēšana. Programmas uzdevumus skolēni veic 3 reizes nedēļā (aptuveni 35 minūtes nedēļā), katrai aktivitātei veltot aptuveni 10 minūtes. Sākotnēji latviešu valodas stundās, taču ir iespējams to īstenot arī citos mācību priekšmetos:

latviešu kā otrās valodas mācību stundās;

svešvalodas stundās;

mazākumtautību dzimtās valodas stundās;

dabaszinību stundās;

sociālo zinību stundās…

nedēļa

aktivitāte

prasme

laiks

1. – 3. nedēļa Lasīšana pārī
 • pareiza lasīšana
 • iegūto rezultātu apkopošana
10 – 15 minūtes
4. – 6. nedēļa Atstāstīšana
 • pareiza lasīšana
 • secīga lasītā atstāstīšana
 • galveno varoņu nosaukšana
 • darbības vietas nosaukšana
 • iegūto rezultātu apkopošana
10 – 15 minūtes
7. – 9. nedēļa Rezumēšana
 • pareiza lasīšana
 • balsta vārdu noteikšana
 • galvenās domas formulēšana
  ne vairāk kā 10 vārdos
 • iegūto rezultātu apkopošana
10 – 15 minūtes
10. – 12. nedēļa Prognozēšana
 • pareiza lasīšana
 • prognozes izteikšana balstoties uz lasītā
 • prognozes pamatošana
 • iegūto rezultātu apkopošana
10 – 15 minūtes