Atstāstīšana

2. aktivitāte 2. - 3. klase

Šajā aktivitātē svarīgi atstāstīt notikumus tieši tādā secībā, kā tas ir tekstā. Saprast, kādā secībā ir notikumi ir tikpat svarīgi, kā saprast pašus notikumus. Ja piemirsies kāds notikums, var paskatīties teksta daļā, kura lasīta.

Sasniedzamie rezultāti

Lasot saprot tekstu kopumā, identificē galvenos varoņus, notikumus, darbības, to norises vietu.

Veido stāstījumu, secīgi atstāstot par lasītā teksta notikumiem.

Nodarbības gaita: pirmais tekstu lasīt uzsāk lasītājs, kuram ir augstāks lasītprasmes līmenis (skolotājs jau iepriekš norāda, kurš no pāra būs pirmais lasītājs). Katram skolēnam ir sava loma. Punktus iegūst secīgi atstāstītu tekstu, minot varoņus, darbības vietu un neieskatoties tekstā.

Lasīšana

Skaidri un ar izpratni lasa saturu...

Rezumēšana

Pēta tekstu lasīšanas procesā...

Prognozēšana

Salīdzina un izsaka satura prognozes...

Atstāstīšanas uzdevumi

  • Visi
  • 2. klases
  • 3. klases