Rezumēšana 1. klasei

3. aktivitāte

Rezumēšanas aktivitātē labāk, ja teksts pirms lasīšanas ir attiecīgi sadalīts fragmentos. Skolēni apgūst prasmi formulēt izlasītā fragmenta galveno domu, izmantojot tekstā izceltos balsta vārdus. Lasot tekstu ievēro pareizas lasīšanas nosacījumus.

Sasniedzamie rezultāti

tekstu lasa pareizi, apzināti un ar izpratni;

uztver lasāmajā tekstā izteikto domu;

izmantojot teksta galvenos vārdus, nosaka galveno domu;

pieraksta nepieciešamo informāciju.

Nodarbības gaita: pirmais tekstu lasīt uzsāk lasītājs, kuram ir augstāks lasītprasmes līmenis (skolotājs jau iepriekš norāda, kurš no pāra būs pirmais lasītājs). Katram skolēnam ir sava loma. Punktus iegūst par balstvārdu nosaukšanu un rezumējuma formulēšanu, nevis par pareizu lasīšanu.

Lasīšana

1. klase | Skaidri un ar izpratni lasa saturu...

Atstāstīšana

1. klase | Konspektīvi atstāsta tekstu...

Prognozēšana

1. klase | Salīdzina un izsaka satura prognozes...

Rezumēšanas uzdevumi