Prognozēšana 1. klasei

4. aktivitāte

Prognozēšanas aktivitātē skolēni turpina lasīt pareizi, izprotot lasītā teksta galveno domu, apkopojot un analizējot tekstu, mācās, pamatojoties uz lasīto, izteikt prognozi turpmākai notikumu gaitai. Teksts pirms lasīšanas tiek sadalīts fragmentos – pieturas punktos.

Sasniedzamie rezultāti

tekstu lasa pareizi, apzināti un ar izpratni;

atrod tekstā konkrētu informāciju un izmanto to savā darbībā;

prognozē turpmāko notikumu gaitu, izmantojot informāciju lasītajā tekstā;

pieraksta nepieciešamo informāciju.

Nodarbības gaita: pirmais tekstu lasīt uzsāk lasītājs, kuram ir augstāks lasītprasmes līmenis (skolotājs jau iepriekš norāda, kurš no pāra būs pirmais lasītājs). Katram skolēnam ir sava loma. Punktus iegūst par prognozes izteikšanu.

Punktu lapām ir divi varianti:

  • skolēns pats ir spējīgs izteikt prognozi un to pamatot;
  • izmantojot nepabeigto teikumu metodi, kad skolotājs ir iesācis veidot prognozi, bet skolniekam tā jāpabeidz (zemākas pakāpes lasītājiem).

Lasīšana

1. klase | Skaidri un ar izpratni lasa saturu...

Atstāstīšana

1. klase | Konspektīvi atstāsta tekstu...

Rezumēšana

1. klase | Pēta tekstu lasīšanas procesā...

Prognozēšanas uzdevumi