Atstāstīšana 1. klasei

2. aktivitāte

Šajā aktivitātē svarīgi atstāstīt notikumus tieši tādā secībā, kā tas ir tekstā. Saprast, kādā secībā ir notikumi ir tikpat svarīgi, kā saprast pašus notikumus. Ja piemirsies kāds notikums, var paskatīties teksta daļā, kura lasīta.

Sasniedzamie rezultāti

tekstu lasa pareizi, apzināti un ar izpratni;

veido stāstījumu, izmantojot atbalsta jautājumus;

atstāsta lasītu tekstu; atstāsta tekstu īsi vai detalizēti;

nosaka tekstā galvenos varoņus, darbības vietu un apstākļus;

vērtē stāstījuma kvalitāti.

Nodarbības gaita: pirmais tekstu lasīt uzsāk lasītājs, kuram ir augstāks lasītprasmes līmenis (skolotājs jau iepriekš norāda, kurš no pāra būs pirmais lasītājs). Katram skolēnam ir sava loma. Punktus iegūst atbildot uz jautājumiem par tekstu, minot varoņus, darbības vietu un neieskatoties tekstā. Ja skolēns ir spējīgs pastāstīt patstāvīgi tekstu, tad jautājumus izmanto kā atbalsta punktus, veidojot secīgi atstāstītu tekstu.

Lasīšana

1. klase | Skaidri un ar izpratni lasa saturu...

Rezumēšana

1. klase | Pēta tekstu lasīšanas procesā...

Prognozēšana

1. klase | Salīdzina un izsaka satura prognozes...

Atstāstīšanas uzdevumi