Image Alt

1. klases aktivitātes

Pirmsskolas uzdevumi
1. klases aktivitātes
2. - 3. klases aktivitātes
4.-6. klases aktivitātes
7. - 9. klases aktivitātes

Aktivitātes

Lasīšana

1. klase | Skaidri un ar izpratni lasa saturu...

Atstāstīšana

1. klase | Konspektīvi atstāsta tekstu...

Rezumēšana

1. klase | Pēta tekstu lasīšanas procesā...

Prognozēšana

1. klase | Salīdzina un izsaka satura prognozes...

Pirmās klases VIMALA nodarbība tiek veiktas vismaz trīs reizes nedēļā. Aktivitāte sākas ar piecu minūšu ievadu kā palīdzēt otram. Pēc tam  skolēni sāk strādāt pāros, mācot viens otru. Skolotājs sniedz nepieciešamo atbalstu un korekcijas.

nedēļa

aktivitāte

prasme

laiks

1. – 3. nedēļa Lasīšana pārī
 • pareiza lasīšana
 • iegūto rezultātu apkopošana
10 – 15 minūtes
4. – 6. nedēļa Atstāstīšana
 • pareiza lasīšana
 • secīga lasītā atstāstīšana
 • galveno varoņu nosaukšana
 • darbības vietas nosaukšana
 • iegūto rezultātu apkopošana
10 – 15 minūtes
7. – 9. nedēļa Rezumēšana
 • pareiza lasīšana
 • balsta vārdu noteikšana
 • galvenās domas formulēšana
  ne vairāk kā 10 vārdos
 • iegūto rezultātu apkopošana
10 – 15 minūtes
10. – 12. nedēļa Prognozēšana
 • pareiza lasīšana
 • prognozes izteikšana balstoties uz lasītā
 • prognozes pamatošana
 • iegūto rezultātu apkopošana
10 – 15 minūtes