Pirmsskola

Praktisko uzdevumu paraugi lasītprasmes pamatu apguvei pirmsskolā

1. klase

Skaņu diferencēšanu un lasīšana pārī

2.-4. klase

Teksta atstāstīšana un rezumēšana

5.-6. klase

Lasīšana pārī, atstāstīšana, rezumēšana un prognozēšana

7.-9. klase

Lasīšana pārī, atstāstīšana, rezumēšana un prognozēšana