5. epizode. Inese Zandere “Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti” un “Bērns, kas neiekrita”

5. epizode

Inese Zandere ''Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti'' un ''Bērns, kas neiekrita''

Labā lauma Inese Zandere kopā ar Salaspils 1.vidusskolas skolēniem aci pret aci sastop slikto laumu un traumu. Salaspilieši mācās sadakterēt slimu dzejoli, kam šņupis slapjš un panti līki. “Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti”, kā arī “Bērns, kas neiekrita” raidījumā “Literatūre / Sākumskola”.

Pēc katras no “Literatūre / Sākumskola”  epizodēm publicējam raidījuma ierakstu, metodisko materiālu ar uzdevumiem, kā arī raidījumā iesaistīto projekta skolu pedagogu pieredzes stāstus.

Metodiskais materiāls ar uzdevumiem

Mācību papildmateriāli (uzdevumu lapas)

Uzdevumu lapas paredzētas izmantošanai gan mācību iestādēs, gan mājās – lasītprasmes veicināšanai un mūsdienu latviešu bērnu grāmatu un to autoru iepazīšanai.

Ceļvedis skolotājam

Materiāls ir veidots ar mērķi veicināt un attīstīt 1.-6. klašu skolēnu lasītprasmi, par pamatu ņemot mūsdienu latviešu autoru darbus.

Pedagoga pieredzes stāsts

Kas ir izcila izglītība? Kā veicināt to, lai mūsdienu bērns gribētu lasīt un spētu noturēt uzmanību, un kas pedagoga darbā ir veiksmīgākais?

Par šiem un daudziem citiem jautājumiem savā pieredzes stāstā dalās raidījuma epizodē iesaistīto Salaspils 1. vidusskolas skolēnu skolotāja Liene Liškauska.

Projekts “Literatūre/Sākumskola” top sadarbojoties Valsts Izglītības satura centram ar VFS Films un Latvijas Televīziju. Projekts īstenots Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.
Paldies par atbalstu raidījuma epizodes tapšanā: izdevniecībai “Liels un Mazs”, nodibinājumam “Bērnu slimnīcas fonds” un E. Gulbja laboratorijai.