8. epizode. Inese Paklone ”Okeāns un tuksnesis”

8. epizode

Inese Paklone ''Okeāns un tuksnesis''

Rakstniece Inese Paklone un Viļānu vidusskolas skolēni kopā ar mazo lamu Atakamu un pingvīnēnu Humboltu Humboltu neapmainīs vietām okeānu ar tuksnesi. Krastmalā garām viņiem ies jocīgs putns ar garu knābi, pats sev prašņādams: “Kas es esmu? Kas es esmu?” Šo jautājumu viņš uzdos arī tev!

Pēc katras no “Literatūre / Sākumskola”  epizodēm publicējam raidījuma ierakstu, metodisko materiālu ar uzdevumiem, kā arī raidījumā iesaistīto projekta skolu pedagogu pieredzes stāstus.

Metodiskais materiāls ar uzdevumiem

Mācību papildmateriāli (uzdevumu lapas)

Uzdevumu lapas paredzētas izmantošanai gan mācību iestādēs, gan mājās – lasītprasmes veicināšanai un mūsdienu latviešu bērnu grāmatu un to autoru iepazīšanai.

Ceļvedis skolotājam

Materiāls ir veidots ar mērķi veicināt un attīstīt 1.-6. klašu skolēnu lasītprasmi, par pamatu ņemot mūsdienu latviešu autoru darbus.

Pedagoga pieredzes stāsts

Kas pedagoga izpratnē ir labi novadīta stunda? Kas pedagogiem liek nepadoties un kas kompensē grūtos brīžus? 

Par šiem un daudziem citiem jautājumiem savā pieredzes stāstā dalās raidījuma epizodē iesaistīto Viļānu vidusskolas skolēnu skolotāja Anita Vulāne.

Projekts “Literatūre/Sākumskola” top sadarbojoties Valsts Izglītības satura centram ar VFS Films un Latvijas Televīziju. Projekts īstenots Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.
Paldies par atbalstu raidījuma epizodes tapšanā: E. Gulbja laboratorijai.