7. epizode. Evija Gulbe ”Koko un Riko – skolas zvaigznes”

7. epizode

Evija Gulbe ''Koko un Riko - skolas zvaigznes''

Rakstniece Evija Gulbe un delveri žurkulēni no grāmats “Koko un Riko – skolas zvaigznes” ciemosies velniņu mājās “Brakos”. Tur kopā ar Ērglu Vidusskolas pirmklasniekiem sašķiros darbarīkus un nedarbarīkus. Izstrēbs to, ko būs ievārījuši un sacerēs paši savu blēņustāstu.

Pēc katras no “Literatūre / Sākumskola”  epizodēm publicējam raidījuma ierakstu, metodisko materiālu ar uzdevumiem, kā arī raidījumā iesaistīto projekta skolu pedagogu pieredzes stāstus.

Metodiskais materiāls ar uzdevumiem

Mācību papildmateriāli (uzdevumu lapas)

Uzdevumu lapas paredzētas izmantošanai gan mācību iestādēs, gan mājās – lasītprasmes veicināšanai un mūsdienu latviešu bērnu grāmatu un to autoru iepazīšanai.

Ceļvedis skolotājam

Materiāls ir veidots ar mērķi veicināt un attīstīt 1.-6. klašu skolēnu lasītprasmi, par pamatu ņemot mūsdienu latviešu autoru darbus.

Pedagoga pieredzes stāsts

Kas pedagogu motivē un kas kompensē grūtos brīžos? Kādi ir pedagogu lielākie izaicinājumi?

Par šiem un daudziem citiem jautājumiem savā pieredzes stāstā dalās raidījuma epizodē iesaistīto Ērgļu vidusskolas skolēnu skolotāja Liena Bukovska.

Projekts “Literatūre/Sākumskola” top sadarbojoties Valsts Izglītības satura centram ar VFS Films un Latvijas Televīziju. Projekts īstenots Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.
Paldies par atbalstu raidījuma epizodes tapšanā: izdevniecībai “Zvaigzne ABC” un E. Gulbja laboratorijai.