20. nodarbība: projekts “Skaitļu noapaļošana”

20. nodarbība

Projekts ''Skaitļu noapaļošana''

Šajā nodarbībā skolēni uzzinās, kas ir skaitļu noapaļošana, kādēļ dažreiz ir nepieciešama skaitļu noapaļošana, un iemācīsies skaitļu noapaļošanu iekļaut algoritmā. Nodarbībā būs jāizmanto cikli, sazarojumi un mainīgie.

Skolotājus aicinām iepazīties ar metodisko materiālu, kas nodarbības laikā kalpos kā ceļvedis materiāla apgūšanai.