26. nodarbība: projekts “Teksta sadalīšana”

26. nodarbība

Projekts ''Teksta sadalīšana''

Šajā nodarbībā skolēni iemācīsies no simbolu virknes iegūt atsevišķus vārdus un ignorēt pieturzīmes un citus ne teksta datus simbolu virknē.

Skolotājus aicinām iepazīties ar metodisko materiālu, kas nodarbības laikā kalpos kā ceļvedis materiāla apgūšanai.