10. epizode. Inguna Cepīte, Juris Zvirgzdiņš ”No Rīgas līdz Rīgai. Tobiass un Tama lielajā Eiropas bibliotēku ceļojumā”

10. epizode

Inguna Cepīte, Juris Zvirgzdiņš ''No Rīgas līdz Rīgai. Tobiass un Tama lielajā Eiropas bibliotēku ceļojumā''

Tas gadās gaužām reti, ka vienu bērnu grāmatu kopā saraksta divi autori – Juris Zvirgzdiņš kā lācis Tobiass un Ingūna Cepīte kā kaķis Tama. Viņi kopā ar Pļaviņu novada ģimnāzijas 3. klases skolēniem raidījuma “Literatūre / Sākumskola” 10. epizodē ceļo no Rīgas līdz Rīgai, sekojot pa pēdām dzejolim, ko lācis Tobiass reiz pazaudēja pie Ziemassvētku egles.

Pēc katras no “Literatūre / Sākumskola”  epizodēm publicējam raidījuma ierakstu, metodisko materiālu ar uzdevumiem, kā arī raidījumā iesaistīto projekta skolu pedagogu pieredzes stāstus.

Metodiskais materiāls ar uzdevumiem

Mācību papildmateriāli (uzdevumu lapas)

Uzdevumu lapas paredzētas izmantošanai gan mācību iestādēs, gan mājās – lasītprasmes veicināšanai un mūsdienu latviešu bērnu grāmatu un to autoru iepazīšanai.

Ceļvedis skolotājam

Materiāls ir veidots ar mērķi veicināt un attīstīt 1.-6. klašu skolēnu lasītprasmi, par pamatu ņemot mūsdienu latviešu autoru darbus.

Pedagoga pieredzes stāsts

Kāda ir vecāku un pedagoga loma bērna dzīvē? Kā motivēt bērnus lasīt un kā veicināt, lai bērns izprot izlasīto?

Par šiem un daudziem citiem jautājumiem savā pieredzes stāstā dalās raidījuma epizodē iesaistīto Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāja Inga Baginska.

Projekts “Literatūre/Sākumskola” top sadarbojoties Valsts Izglītības satura centram ar VFS Films un Latvijas Televīziju. Projekts īstenots Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.
Paldies par atbalstu raidījuma epizodes tapšanā: E. Gulbja laboratorijai.