11. epizode. Andra Manfelde ”Kurš no mums lidos?”

11. epizode

Andra Manfelde ''Kurš no mums lidos?''

Vēl nekas nav redzams, tikai miglā ietinusies pilsēta. Izrādās rakstniece Andra Manfelde pārcelusi grāmatu “Kurš no mums lidos?” no Liepājas uz Krāslavu – uz pilsētu, kurā vēl nekad nav bijusi. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5. klases skolēni ir rakstnieces gidi. Viņi tiekas Krāslavas katedrāles ēnā un pārspriedīs uzburtos tēlus. Kurš no viņiem lidos?

Pēc katras no “Literatūre / Sākumskola”  epizodēm publicējam raidījuma ierakstu, metodisko materiālu ar uzdevumiem, kā arī raidījumā iesaistīto projekta skolu pedagogu pieredzes stāstus.

Metodiskais materiāls ar uzdevumiem

Mācību papildmateriāli (uzdevumu lapas)

Uzdevumu lapas paredzētas izmantošanai gan mācību iestādēs, gan mājās – lasītprasmes veicināšanai un mūsdienu latviešu bērnu grāmatu un to autoru iepazīšanai.

Ceļvedis skolotājam

Materiāls ir veidots ar mērķi veicināt un attīstīt 1.-6. klašu skolēnu lasītprasmi, par pamatu ņemot mūsdienu latviešu autoru darbus.

Pedagoga pieredzes stāsts

Ko pedagogs var dāvāt savam skolēnam? Kāpēc bērniem ir jālasa un kas ir izcila izglītība?

Par šiem un daudziem citiem jautājumiem savā pieredzes stāstā dalās raidījuma epizodē iesaistīto Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēnu skolotāja Valentīna Purpiša.

Projekts “Literatūre/Sākumskola” top sadarbojoties Valsts Izglītības satura centram ar VFS Films un Latvijas Televīziju. Projekts īstenots Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.
Paldies par atbalstu raidījuma epizodes tapšanā: E. Gulbja laboratorijai.