Atgādne

Vecā vīriņa padomi

1. teksta paraugs atstāstīšanas aktivitātei 7. klasei

Rezumēšana 9. klase

5. teksta paraugs rezumēšanas aktivitātei

Akciju sabiedrība “Valmieras stikla šķiedra”


1.

Valmieras stikla šķiedras rūpnīcas celtniecība sākta 1959. g. septembrī. Četru gadu laikā tika uzcelti galvenie korpusi un 1963. gada jūlijā Valmierā jau ieguva pirmos stikla šķiedras pavedienus. 1963. g. nogalē stikla kausēšanas cehā sāka ražot stikla caurules medicīnas vajadzībām, drīz pēc tam – stikla lodītes. 1964. gada decembrī – noauda pirmo stikla šķiedras auduma metru. 1965. gadā plaša patēriņa preču ražošanas cehā sāka apgūt stiklplasta motobraucēju aizsargķiveru ražošanu. Tika saražotas aizsargķiveres mūsu republikas kamaniņu braucējiem, kā arī bijušās PSRS riteņbraucēju izlasei. Vēlāk šajā cehā ražoja arī lielās tenisa raketes. 1972. gadā sāka darbību dekoratīvo stikla šķiedras audumu cehs. Tas bija vienīgais šāda veida audumu ražotājs visā Austrumeiropā. Rūpnīcas teritorija aizņēma 37 ha zemes.


2.

Notikušās pārmaiņas visā Baltijā, Krievijā 20. gs. 90. gados stipri izmaina arī rūpnīcas ierasto dzīvi. 1993. gadā krasi samazinājās ražošanas apjoms, daudzi zaudēja darba vietas. Rūpnīca izdzīvo grūtu laika posmu, – tomēr finanšu situācija stabilizējas. Rūpnīca ieiet privatizācijas procesa apritē – to iekļauj starptautiskajā piedāvājumu konkursā, jo tās attīstībai nepieciešamas ārvalstu firmu investīcijas. Privatizācijas noteikumi paredz 22% akciju pārdošanu darbiniekiem un pensionāriem par sertefikātiem, 23% akciju pārdošanu Rīgas biržā par sertifikātiem, 5% akciju rezervi pensiju fondam, 1% akciju – Privatizācijas aģentūras rezervei.


3.

Šodien, salīdzinājumā ar pirmajiem pastāvēšanas gadiem, daudz kas ir mainījies: gan produkcijas klāstā, gan strādājošo skaitā, gan uzņēmuma statusa ziņā. 1995. gadā privatizētas trīs ar tiešo ražošanu nesaistītas ražotnes: gateris, stiklplastu iecirknis un ēdnīcas komplekss.


4.

Līgumu par nedalāmās akciju paketes (49%) pārdošanu Latvijas Privatizācijas aģentūra parakstījusi ar Vācijas firmu “Glaseiden Gmbh Oschatz”, kuras koncerns iegādājies akcijas par 5,6 mlj. latu. 1996. gada 7 decembrī notika akciju sabiedrības “Valmieras stikla šķiedra” dibināšanas pilnsapulce. Ar akcionāru pilnsapulci noslēdzās 3 gadus ilgais rūpnīcas privatizācijas posms. Tika apstiprināti akciju sabiedrības statūti, ievēlēta padome, valde un zvērinātais revidents. Turpinās rūpnīcas darbs jaunā saturā un formā.


5.

Pēdējā laikā uzņēmums specializējies tehniskās izolācijas, sietveida un kvarcoīdo audumu ražošanā.
Rūpnīcas produkciju eksportē vismaz uz 27 ārvalstīm, tostarp uz tādām tālā zemēm kā ASV, Japāna, Indija, Spānija. Eksporta apjoms ir 96%. Lielākā daļa eksportētās produkcijas nonāk Vācijā – 58%. Čehijā – 12%, ASV – 7%, bet bijušās PSRS republikās tikai 5%. Visvairāk tiek eksportēti stikla šķiedras diegi, rovingi, elektro un tehniskās izolācijas audumi, sieti celtniecībai, karstumizturīgie (līdz 1000° C) kvarcoīdie audumi.


6.

Ražošanas procesa shēma


7.

Ražošanas procesa shēma


8.

Stikla šķiedras audumiem ir visas stikla šķiedrai raksturīgās īpašības – tie nedeg, nekorodē, ir izturīgi pret mikroorganismiem, ir labi elektroizolātori. Šīs audumu īpašības arī nosaka to pielietošanas sfēras. Audumus auž no dažāda resnuma diegiem, arī audumu pinumi ir dažādi. Atkarībā no auduma struktūras un pielietošanas veida stikla šķiedras audumus var iedalīt šādās grupās:


9.

1. Audumi, kas paredzēti dažādu siltumizolācijas izstrādājumu, aizsarglīdzekļu un aizsargapģērbu ražošanai. Šie audumi ir pielietojami dažādos temperatūru intervālos – no +600° C līdz +1100° C. Tos ražo gan no parastiem grodotiem stikla šķiedras diegiem, gan arī teksturētiem diegiem.


10.

2. Elektroizolācijas audumi – izmanto elektrotehniskajā rūpniecībā presmateriālu ražošanā, kur stikla šķiedras audumu izmanto kā armējošu materiālu. Šos audumus īpaši apstrādā – audumā tiek iededzināts tekstilelļotājs un pēc tam audums tiek apstrādāts ar dažādām “apretēm”.


11.

3. Stikla šķiedras sieti. Tie ir pārklāti ar sārmu izturīgu vielu un tos izmanto celtniecībā māju ārsienu siltināšanas sistēmās kā armējošu materiālu. Atsevišķus sietu veidus izmanto arī iekštelpu remontam.


12.

4. Konstrukciju stikla šķiedras audumus lieto plastmasu armēšanai. Šos audumus gan no grodotajiem stikla šķiedras diegiem, gan no stikla šķiedras pūstas, izmantojot tiešo eļļotāju, kas veido ķīmisko saiti starp stikla šķiedru un polimēru.


13.

5. Neaustie stikla šķiedras materiāli, kurus lieto dažādu konstrukciju (grīdu, sienu, griestu, jumtu, cauruļvadu, dūmvadu, ūdenstvertņu) izolācijai.


D. Zemļicka, O. Kovaļevska, J. Mūrnieks.
Valmieras novads, SIA “Lapa”, 1998, 76. – 78.lpp.