Atgādne

Vecā vīriņa padomi

1. teksta paraugs atstāstīšanas aktivitātei 7. klasei

Rezumēšana 8. klase

2.2. teksta paraugs rezumēšanas aktivitātei

Rāznas Nacionālais parks

Fragments no enciklopēdiskā izdevuma skolēniem “Ausmas Zeme”


1.

Rāznas Nacionālais parks, kura teritorija plešas Rēzeknes novadā, ir iestiepies arī Dagdas un Ludzas novadā. Tas ir izveidots 2007 gadā, kopējā platība – 596 km2. Rāznas Nacionālā parka centrālais objekts ir Rāzna – ūdeņiem bagātākais un pēc virsmas platības otrs lielākais ezers Latvijā. Nacionālais parks ir izveidots, lai saglabātu Rāznas ezera un ar to saistīto sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī veicinātu teritoriju nenoplicinošu saimniecisko attīstību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību. Parka teritorijā konstatēta 101 īpaši aizsargājama suga: 23 augu, 42 putnu, 12 zīdītāju, 7 zivju, 6 abinieku, 10 bezmugurkaulnieku un viena rāpuļu suga. Rāznas Nacionālā parka speciāli ierīkotos dīķos ielaisti sarkanvēdera ugunskrupja mazuļi jaunas populācijas veidošanai.


2.

Sarkanvēdera ugunskrupis (Bombina bombina) – abinieku klases ugunskrupju dzimtas pārstāvis (..) Mugura tumši olīvpelēka vai olīvbrūna ar tumšzaļiem un melniem plankumiem, vēders spilgti oranžs vai sarkans ar melniem plankumiem un baltiem punktiem (..) Tēviņam ir iekšējie rezonatori, nārsta laikā tēviņš izceļas ar ļoti melodisku dziedāšanu. (..) Latvija atrodas uz sarkanvēdera ugunskrupja izplatības areāla robežas, tādēļ pie mums tas sastopams ļoti reti. Atrodams tikai Latvijas dienviddaļā: pēdējos gados droši konstatēts tikai Bauskas un Daugavpils apkārtnē netālu no Lietuvas robežas. (..) Īpaši saudzējams. Iekļauts Latvijas, Lietuvas un Baltijas Sarkanajā grāmatā, kā arī Eiropas apdraudēto abinieku un rāpuļu sarakstā. (..) Pašreiz sarkanvēdera ugunskrupi aizsargā divos liegumos.


3.

Rāznas Nacionālais parks ir ”Natura 2000” teritorija.
Ievērojamākie dabas pieminekļi Rāznas Nacionālā parka teritorijā ir Lielais Liepukalns (289,3 vjl.), kura virsotnē uzbūvēts jauns 34 m augsts koka skatu tornis, un Mākoņkalns (247,9 m vjl), kurš ar skaisto skatu uz Rāznas ezeru ir viens no populārākajiem nacionālā parka objektiem.
Parka teritorijā atrodas vairāki valsts un vietējās nozīmes kultūrvēstures pieminekļi (pilskalni, senkapi, dievnami, muižu apbūves, kulta vietas).


Enciklopēdisks izdevums skolēniem “Ausmas Zeme”,
Rēzeknes Augstskola, 2012., 320. lpp.