Sakārto ilustrācijas

Sakārto ilustrācijas

Noklausies vai izlasi pasaku! Sakārto ilustrācijas atbilstoši pasakas sižetam!

image-sequnce[1]

Laimas māte, pa pasauli staigādama, vēlā ziemas vakarā iegriezās vientuļā mājiņā sasildīties.

Prom ejot, viņa saimniecei teica: «Par to, ka mani sasildīji, vēlies trīs lietas!» «Ā! Kaut tur krāsns augšā desa ceptos!» saimniece tūliņ ātrumā ieteicās. Un acumirklī cepa arī, ka čurkstēja vien. 

Bet saimnieks pieskrēja klāt: «Ak tu vientiese! Kaut desas līkums tev labāk pie deguna pakārtos. Vai nevarēji vēlēties naudu, bagātību?» Bet acumirklī tas, ko saimnieks bija teicis, piepildījās – desas līkums tiešām karājās sievai pie deguna un nebija atņemams. Tagad vīrs sabijās un lūdza Laimas māti, lai atņemot līkumu sievai no deguna.

Laimas māte atņēma un aiziedama sacīja tā: «Jūs neesat pirmie, kas vieglprātībā manas dāvanas izšķērduši. Trīs lietas jums devu, trīs saņēmāt – ardievu!»

Kā tu būtu rīkojies saimnieku vietā?

Kā tu būtu rīkojies Laimes mātes vietā?

Kas, tavuprāt, notika tālāk? Ko tu juti klausoties pasaku? Bailes, prieku, bēdas, dusmas? Pastāsti!

guess-the-answer-icon[1]