Atgādne

Vecā vīriņa padomi

1. teksta paraugs atstāstīšanas aktivitātei 7. klasei

Prognozēšana 1. klase

1. teksta paraugs prognozēšanas aktivitātei

Akvāriju kaķis

Autore: Dzidra Rinkule-Zemzare

Design vector created by freepik - www.freepik.com

1.

Minka ir neparasts kaķis. Tāds kaķis var būt vienīgi zooloģiskajā dārzā, bet reizēm liekas — tāds vispār nevar būt.
Lai arī jūs pievienotos manām domām, sākšu visu no gala.
Akvāriju pārzine Milda Lakstiņa, kas ļoti apzinīgi veica viņai uzticētos pienākumus un bija ar mieru strādāt daudz vairāk, nekā no viņas prasīja, laikam mīlēja visus pasaules dzīvniekus, izņemot žurkas. Un vēl Milda Lakstiņa neieredzēja kaķus. Kāpēc?


IZSAKA PROGNOZI


2.

Kaķis, pēc viņas domām, bija liels patmīlis. Katram taču zināma vecum vecā patiesība, ka suns pieķeras cilvēkam, bet kaķis — mājai. Vispār, pēc Mildas Lakstiņas atzinuma, kaķim neesot nekādas sirsnības, un cilvēkiem arī nekādu labumu šie dzīvnieki nedarot. Pat peles un žurkas vairs neķerot, tikai laiski valstoties pa gultu un gaidot, lai viņiem ēdamo pienes klāt. Esot jau viņai kādreiz tāds sliņķis mājās bijis. Vilna vien visur griezusies. Sevišķi Lakstiņa nevarēja ciest kaķus bezpajumtniekus. Un, lūk, likteņa ironija! Tieši Mildai Lakstiņai gadījās sastapties ar šādu bezpajumtnieku, kas izvēlējās par apmešanās vietu zooloģisko dārzu.


IZSAKA PROGNOZI


3.

Kad Lakstiņa ieraudzīja uz akvāriju telpas zemajām kāpnēm sēžam svešu runci gaišā pelnu krāsas kažokā, ar garām ūsām un lielām, zaļām acīm, viņa saskaitās ne pa jokam:

—    Kas vēl nebūs! Atradis sev mājvietu! Skic, projām!

Runcis neko neizbijās. Palūkojies uz nelaipno sievieti ar pārmetošu skatienu, viņš negribot atstāja saulē sasilušo pakāpienu un notupās dobē zem dāliju cera.

Kad Lakstiņa aizgāja, nelūgtais ciemiņš atkal apsēdās vecajā vietā.


IZSAKA PROGNOZI


4.

Vairākkārt akvāriju pārzine dabūja runci dzīt projām, bet nākamajā dienā viņš ieradās no jauna. Gribot negribot nācās padomāt, kāpēc šis kaķis tik neatlaidīgs un vispār — vai viņš maz ir īsts bezpajumtnieks, ja no cilvēkiem nebaidās. Kaut arī Lakstiņa pieļāva iespēju, ka tas ir mājas kaķis, kuru saimnieki pametuši, viņa jopro­jām pret dzīvnieku izturējās neviesmīlīgi. Bet tad viņas attieksme krasi mainījās, un tas notika tajā rītā, kad Lakstiņa ieraudzīja uz kāpnēm nokostu žurku. Svešais kaķis bija izdarījis slavējamu pakalpojumu. To redzot, Mildas Lakstiņas sirds atmaiga. Tāds darbs taču prasīt prasījās pēc krietna atalgojuma! Aizgājusi pie putnu dārza pārzines Briedītes, viņa palūdza dažas reņģes, ar ko pacienāt dūšīgo mednieku …


IZSAKA PROGNOZI


5.

Nepagāja ilgs laiks, kad kaķis jau glaudās Lakstiņai pie kājām. Viņš drīkstēja arī brīvi pastaigāties pa gaiteni starp akvārijiem un dežūristabiņā pagulēt atpūtas krēslā.

Minkas uzmanību sevišķi piesaistīja akvāriji. Stundām ilgi viņš varēja tupēt iepretī sārtajām un sidrabainajām plīvurzivtiņām.


IZSAKA PROGNOZI


6.

Viņa lielajās, zaļajās acīs mirgoja to atspulgs, un likās, runcis neuzdrošinās pat pakustēties, lai nenobiedētu skaistās akvārija iemītnieces.

«Neparasti gudrs kaķis! Šķiet, viņš visu saprot,» — tā sprieda dažs labs viņa vērotājs.

Minku slavēja, apbrīnoja un lutināja. Bet tāpēc, ka runcis bija “noenkurojies” uz dzīvi tieši pie akvārijiem, viņu sāka saukt par Bocmani.


Rinkule-Zemzare Dz. (1995.)
Trakulīgais Tūtiņš. — R.: a/s ,,Preses nams”.