Image Alt

1. aktivitāte – lasīšana pārī

1. aktivitāte – lasīšana pārī

Šajā aktivitātē skolēni trenējas raiti un pareizi lasīt, kā arī prasmi saklausīt un noteikt kļūdas savā un vienaudžu lasījumā. Pirmais tekstu lasīt uzsāk lasītājs, kuram ir augstāks lasītprasmes līmenis (skolotājs jau iepriekš norāda, kurš no pāra būs pirmais lasītājs). Katram skolēnam ir sava loma.

Nodarbības gaita:

Šajā aktivitātē skolēni trenējas raiti un pareizi lasīt, kā arī prasmi saklausīt un noteikt kļūdas savā un vienaudžu lasījumā. Pirmais tekstu lasīt uzsāk lasītājs, kuram ir augstāks lasītprasmes līmenis (skolotājs jau iepriekš norāda, kurš no pāra būs pirmais lasītājs). Katram skolēnam ir sava loma.

PIRMAIS LASĪTĀJS lasa skaļi 5 minūtes, TRENERIS seko līdzi un klausās, vai nav kļūdu, dzirdot lasītāju pieļaujam kļūdu, treneris norāda, ka lasītājs ir kļūdījies, un liek izlasīt pareizi visu rindu;

skolēni mainās lomām;

pēc tam OTRAIS LASĪTĀJS lasa 5 minūtes, sākot no vietas, kur pirmais lasītājs apstājās, TRENERIS seko līdzi un labo kļūdas;

PUNKTU LAPĀ atzīmē kopā iegūtos punktus – punkts tiek iegūts par katru pareizi izlasīto rindu (ja skolēnam ir grūti vienlaicīgi sekot teksta lapā un atzīmēt punktus, teksta rindiņas beigās ar zīmuli var atzīmēt pareizi izlasītās rindas, ko vēlāk saskaita un atzīmē punktu lapā, kura ir kopīga abiem lasītājiem (katras nodarbības iegūtos punktus var iekrāsot citā krāsā, malā norādot iegūto punktu skaitu, tādējādi sekojot līdzi savai izaugsmei);

ja SKOLĒNS lasot ir kļūdījies, taču pats tūlīt izlabo, to par kļūdu neuzskata.

Lasīšana pārī. 7. klase

Džefs Kinnijs

Grega dienasgrāmata