Materiālā ir atrodamas metodiskas idejas bērna talanta potenciāla identificēšanai un talanta veicināšanai izglītības iestādēs.

Materiālā ir piedāvātas metodes pirmsskolas vecuma bērnu un skolēnu iesaistīšanai lasītprasmes attīstībā.

Mes

Par mums

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Interaktīvs uzdevums

Spied uz attēla

Atzīmē tikai tos priekšmetus un dzīvas būtnes, kuru nosaukumi sākas ar doto burtu!

Lasītprasme

Aktivitātes un uzdevumi

Pieredzes stāsti

Talantīgi pedagogi stāsta personīgo pieredzi. Katrā stāstā ir fiksēts īpašais “stāstītāja” redzējums. Kopumā vērtējot, visi stāsti konkrētajā laikposmā kļūst par pedagoģiskā mantojuma daļu, un tie var iedvesmot un ikvienu aicināt doties uz priekšu.